Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

Udlejningsregler i Banevænget

411 boliger

Boligministeriet har bestemt, at hver anden ledige bolig i alle boligafdelinger skal udlejes gennem den eksterne venteliste.

Herefter anvises ledige boliger i prioriteret rækkefølge til ansøgere på følgende ventelister

1. Interne ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til  personer på oprykningsventelisten i afdelingen.

  • Hvis ingen her er interesseret, tilbydes boligen til folk på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab.

2. Kommunal anvisningsret

  • Herlev Kommune har 100 % anvisningsret til de ét-rumsboliger, der ikke er anvist gennem de interne ventelister

  • Herlev Kommune tilstræber at anvende følgende kriterier ved anvisning af boliger i Banevænget:

  1.  Baneløkkens stueboliger anvises fortrinsvis til yngre familier med børn eller ældre ægtepar

  2. Gåseholmvejs stueboliger anvises fortrinsvis til pensionister og handicappede

  3. 1-rumsboliger anvises til unge, som ønsker at flytte hjemmefra, samt studerende

3. Øvrige ventelister

  • Af de boliger, der ikke er udlejet gennem de interne ventelister og den kommunale anvisningsret,  tilbydes hver anden ledig bolig  til personer på oprykningsventelisten i øvrige boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og hver anden af de ledige boliger går direkte til opnoterede på den almindelige venteliste.

Se detaljer om afdelingen samt eventuelt ledige boliger

Læs mere om hvordan ventelisterne fungerer