Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

 

Udlejningsregler i Cederbo

12 almene familieboliger, 12 medejerboliger

 

Boligministeriet har bestemt, at hver anden ledige bolig i alle boligafdelinger skal udlejes gennem den eksterne venteliste.

Herefter anvises ledige boliger i prioriteret rækkefølge til ansøgere på følgende ventelister:

1. Interne ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til  personer på oprykningsventelisten i afdelingen.

  • Hvis ingen her er interesseret, tilbydes boligen til folk på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab.

2. Kommunal anvisningsret

  • Herlev Kommune har anvisningsret til 50 % af de ledige boliger, der ikke bliver udlejet gennem de interne ventelister. Udlejning sker efter særlige kriterier, som giver fortrinsret til unge familier, som endnu ikke har fået børn, midaldrende familier uden børn og ældre medborgere i Herlev Kommune

3. Øvrige ventelister

  • Hvis ingen er interesseret, tilbydes hver anden ledig bolig  til ansøgere på oprykningsventelisten i øvrige boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og hver anden af de ledige boliger går direkte til opnoterede på den almindelige venteliste.

Læs mere om afdelingen og se eventuelt ledige boliger

 Læs mere  om, hvordan ventelisterne fungerer