Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Herlev Boligselskab og dets afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften af boligorganisationen, herunder for, at udlejning, budgetlægning, lejefastsættelse mv.finder sted i overensstemmelse med gældende regler.

Bestyrelsen har antaget administrationsselskabet KAB til at forestå den daglige administration.

Det er kun bestyrelsen, som kan forpligte Herlev Boligselskab økonomisk.

Organisationsbestyrelsen afholder normalt 4 møder pr. år. Se hvornår.

Se referater fra organisationsbestyrelsens møder


Læs mere om organisationsbestyrelsen her

Herlev Boligselskabs organisationsbestyrelse 2022