Hvordan får jeg en bolig i Herlev Boligselskab?

Som hovedregel kan du få en bolig ved at blive skrevet op til den. Der er imidlertid flere forskellige slags ventelister:

·         Den interne venteliste i afdelingen kan man kun blive skrevet på, hvis man i forvejen bor i afdelingen. Der er en karenstid på to år, før man kan komme i betragtning til en bolig via den interne venteliste ( det vil sige, at først, når man har haft en bolig i afdelingen i to år, kan man komme i betragtning til en bolig via den interne venteliste).

·         Den interne venteliste i boligselskabet er kun for beboere, der i forvejen har en bolig i én af afdelingerne i Herlev Boligselskab. Også her er der en karenstid på to år.

·         Bolignøglen er en fælles venteliste for en række boligorganisationer, som er med i KAB-fællesskabet. Du kan læse mere om Bolignøglen her

For alle ventelisterne gælder det, at en ledig bolig først bliver tilbudt til den, der har stået skrevet op på den pågældende venteliste i længst tid. Det har altså ingen betydning, hvor længe man har boet i afdelingen eller boligselskabet.

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvordan ledige boliger fordeles mellem de forskellige ventelister. Det kan du læse mere om under den enkelte boligafdeling.

·         Kommunal anvisningsret

Herlev Kommune har ret til at anvise en vis procent af boligerne i den enkelte boligafdeling. Hvor stor andelen er fremgår af aftale mellem Herlev Boligselskab og Herlev Kommune.

Under menupunktet afdelinger kan du se, hvordan udlejningsreglerne for den enkelte afdeling ser ud.

·         Bytteret

Lov om leje af almene boliger giver en lejer ret til at bytte bolig med en anden lejer - både i private og almennyttige boliger. Der er ikke bytteret til andels- eller ejerboliger. I Herlev Boligselskab skal man have boet i sin bolig i to år, før man har ret til at bytte.

Læs nærmere om, hvilke love og bestemmelser vedrørende ventelister, bytteret og fremleje, der er gældende i Herlev Boligselskab.


Gå til opskrivningen på KAB's hjemmeside

Søg bolig gennem Herlev Kommunes boliganvisning