Toggle Mobile Menu

Historiske billeder

fra Herlev Boligselskabs barndom

Foto: Herlev Lokalarkiv samt private fotos

Rejsegilde i Herlev Boligselskabs første afdeling Kilometergården, 1945


Kirkehøj Etagehuse

Kirkehøj Etagehuse omkring 1952


Herlev Ringgaard

Herlev Ringgaard omkring 1952


Banevænget

Banevænget omkring 1952


Kilometergården

Kilometergaarden set fra Ringvejen, ca. 1955


Kirkehøj Kædehuse

Kirkehøj Kædehuse, ca. 1954


Kirkehøj Etagehuse

Købmandsbutik, Kirkehøj Etagehuse, ca. 1960


Kagsgården

Kagsgården, ca. 1970