Toggle Mobile Menu

Særligt for beboere


 

De omkring 2800 beboere i Herlev Boligselskabs ejendomme råder i gennemsnit hver over ca. 39 m2 bolig.  Vi ejer i fællesskab 1416 boliger med et boligareal på i alt 109.000 m2 . Vi bor i etagelejligheder, rækkehuse, bofællesskaber og ældreboliger. Men fælles for alle boligerne er, at de er almene lejeboliger. Hermed er de omfattet af en særlig lovgivning, som adskiller dem fra alle andre boligformer i Danmark. Vi bor til leje, men er samtidig i fællesskab ejere af vores boliger, idet alle beboere er medlemmer af Herlev Boligselskab. Dermed er det også os selv, der træffer beslutningerne om boligernes udformning og fremtid. Det kan du læse mere om under menupunktet beboerdemokratiet.

Herlev Boligselskab er en almen boligorganisation. Det vil sige en selvejende, privat organisation. Organisationen er altså ikke en del af det offentlige system, men boligselskabets virksomhed er tæt lovreguleret, og Herlev Kommune er tilsynsmyndighed, som holder øje med, at al virksomhed foregår i henhold til lovgivningen. De vigtigste love er Almenboligloven, som regulerer forholdet mellem boligorganisationen og omverdenen, og Almenlejeloven, som regulerer forholdet mellem boligselskabet og beboerne.

Mere specifikt er Herlev Boligselskabs virksomhed reguleret af boligselskabets vedtægter,som du kan se her.

Under menupunktet spørgsmål og svar kan du få svar på en række almindelige spørgsmål om dine rettigheder og pligter som beboer i en af Herlev Boligselskabs afdelinger. Endelig kan du finde informationer om en række praktiske emner af betydning for din hverdag i en boligafdeling.

Du kan også læse om, hvordan du benytter de ladestandere til elbiler, som boligselskabet har opstillet i alle afdelinger.