Organisationsbestyrelsen

 De 9 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet hvert år i november/december for en toårig periode, boligselskabets personale udpeger  en repræsentant for to år, mens kommunalbestyrelsen udpeger et medlem for 4 år ad gangen.

Herlev Boligselskabs bestyrelse modtager honorar i overensstemmelse med lovgivningen, bl.a. for at dække tabt arbejdsfortjeneste og andre udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Honoraret udgør i 2023 14.687 kr. til formanden, 11.015 kr. til næstformanden, og 7.343 kr. til de øvrige medlemmer.

Organisationsbestyrelsen 2023

 

Formand Erik B. Nielsen,

Kagsgården, kontakt

Næstformand Kirsten Persson,

Tubberupvænge I, kontakt

Bo Zabel, Herlev Kommune, kontakt

Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse, kontakt

 

Bent Andrup, Banevænget, kontakt

Jeffrey McCammon Solstorm, Herlev Ringgård, kontakt

 

Carsten Larsson – Edison Park, kontakt

 

 

Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse, kontakt

 

 

   

 Ole Bech, Cederbo, kontakt

 Carsten Andersen, personalerepræsentant

 

Alexander Roed Thorup, Tubberupvænge II, kontakt

 

      

 

Se organisationsbestyrelsens forretningsorden