Organisationsbestyrelsen

 De 7 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet hvert år i november for en toårig periode, mens kommunalbestyrelsen udpeger sine medlemmer for 4 år ad gangen.

De beboervalgte medlemmer udpeges af repræsentantskabet efter indstilling fra de enkelte boligafdelinger.

Organisationsbestyrelsen 2021

 

Formand Erik B. Nielsen,

Kagsgården, kontakt

Næstformand Kirsten Persson,

Tubberupvænge I, kontakt

Bo Zabel, Herlev Kommune, kontakt

Teis Bo Rasmussen, Herlev Kommune, kontakt

 

 

Bent Andrup, Banevænget, kontakt

Orla Andersen, Herlev Ringgård, kontakt

 

 

 

Carsten Larsson – Edison Park, kontakt

Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse, kontakt

   

 Ole Bech, Cederbo, kontakt

 Carsten Andersen, observatør

   

      

 

Se organisationsbestyrelsens forretningsorden