Organisationsbestyrelsen

 De 9 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet hvert år i november/december for en toårig periode, boligselskabets personale udpeger  en repræsentant for to år, mens kommunalbestyrelsen udpeger et medlem for 4 år ad gangen.

Herlev Boligselskabs bestyrelse modtager honorar i overensstemmelse med lovgivningen, bl.a. for at dække tabt arbejdsfortjeneste og andre udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Honoraret udgør i 2024 13.900 kr. til formanden, 10.425 kr. til næstformanden, og 6950 kr. til de øvrige medlemmer.

Organisationsbestyrelsen 2024

 

Formand Kirsten Persson

Tubberupvænge 1, kontakt

Næstformand Ole Bech

Cederbo, kontakt

Bo Zabel, Herlev Kommune, kontakt

Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse, kontakt

 

Bent Andrup, Banevænget, kontakt

Jeffrey McCammon Solstorm, Herlev Ringgård, kontakt

 

Carsten Larsson – Edison Park, kontakt

 

 

Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse, kontakt

 

 

   

Erik B. Nielsen - Kagsgården, kontakt

 Carsten Andersen, personalerepræsentant

 

Alexander Roed Thorup, Tubberupvænge II, kontakt

 

      

 

Se organisationsbestyrelsens forretningsorden