Toggle Mobile Menu

 

Herlev Boligselskabs vision

Herlev Boligselskab skaber hjem for mennesker

i en foranderlig verden

 

MENNESKER

Herlev Boligselskabs afdelinger bebos af alle typer af mennesker. Herlev Boligselskab er også arbejdsplads for en række mennesker.

Vi prioriterer trivsel og velfærd for begge grupper. Vi ønsker, at vores beboere oplever kvalitet og service fra alle sider af organisationen. 

Beboerne repræsenterer mennesker i alle aldre og fra alle samfundslag. Det er dem, der sammen med driftspersonalet tegner sjælen i afdelingen. Der er plads til alle, og vi omgås hinanden med respekt. Vi respekterer behovet for individualisme såvel som behovet for fællesskab. Vi skaber rammer, der støtter disse behov.

 Gennem beboerdemokratiet har den enkelte beboer indflydelse på livet i afdelingen. Vi ønsker at gå foran i alle aspekter, være gode eksempler og inspirere i forhold til åbenhed, kommunikation og fællesskab.

 

HJEM

Et hjem er så meget mere end blot et tag over hovedet. Et hjem er et sted, hvor man føler sig tryg, hvad enten det er i egen bolig, i fællesområderne eller i nærmiljøet. Man er stolt over sit hjem og viser det gerne frem. Hjemmet danner rammen om livet for alle generationer og for alle familietyper. Derfor skal hjemmet leve op til mange forskellige krav, der ændrer sig hen over et livsforløb.

I Herlev Boligselskab lægger vi vægt på at kunne tilbyde betalbare boliger. Vores boliger fremstår tidssvarende, velvedligeholdte og i harmoni med omgivelserne. Vi prioriterer nødvendige renoveringer højt og har blik for tryghedsskabende tiltag i nærmiljøer.

Vi tilbyder æstetisk attraktive boliger.  Vi vil skabe rammen for og potentialet til det gode liv med gode og sunde boliger og levende og mangfoldige fællesskaber. Vi skaber hjem for vores beboere.

VERDEN

Vi er alle borgere i en verden, der er i hastig forandring. Som verdensborgere - og som boligselskab - forholder vi os til de forandringer. Vi passer på vores omgivelser og arbejder kontinuerligt med miljømæssige forbedringer.  Den verden, vi efterlader til vores børn og børnebørn, vil vi kunne være bekendt.

Med FN’s Verdensmål som kompas arbejder vi for en bæredygtig fremtid, ikke kun for os selv, men for efterfølgende generationer.

Vi vil gøre en forskel, så verden bliver et bedre sted for alle. Vi ønsker at tage aktiv del i den grønne omstilling.

Vedtaget af repræsentantskabet d. 6. december 2023

Printudgave