Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

 Udlejningsregler i Edison Park

100 familieboliger

 

Boligministeriet har bestemt, at hver anden ledige bolig i alle boligafdelinger skal udlejes gennem den eksterne venteliste.

Herefter anvises ledige boliger i prioriteret rækkefølge til ansøgere på følgende ventelister:

1. Interne ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til  personer på oprykningsventelisten i afdelingen.

  • Hvis ingen her er interesseret, tilbydes boligen til folk på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab.

2. Kommunal anvisningsret

  •  Herlev Kommune har anvisningsret til 50 % af de ledige boliger, der ikke bliver udlejet gennem de interne ventelister.  Udlejning sker efter særlige kriterier, som giver fortrinsret til unge familier, som endnu ikke har fået børn, midaldrende familier uden børn og ældre medborgere i Herlev Kommune

3. Øvrige ventelister

  • Såfremt ingen her er interesserede, tilbydes hver fjerde ledige bolig til personer, som er  opnoteret på oprykningsventelisten i boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og tre ud af fire af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste.

Læs mere om afdelingen samt eventuelt ledige boliger

 Læs mere  om, hvordan ventelisterne fungerer