Afdelingsbestyrelsen

Vil du gerne have indflydelse på, hvordan din boligafdeling fungerer? Brænder du for at gøre en forskel for dit boligområde og dine medbeboere? Har du en masse ideer til forbedringer, eller vil du bare gerne styrke fællesskabet i afdelingen? 

Ved at deltage aktivt i beboerdemokratiet får du indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. Og du er med til at påvirke, hvordan din boligafdeling og -organisation skal udvikles.

Hver af Herlev Boligselskabs boligafdelinger har en afdelingsbestyrelse. Det er bestyrelsen, der træffer de daglige beslutninger vedr. udførelsen af de opgaver, der er besluttet af afdelingsmødet, og som følger det arbejde, der udføres af ejendommens funktionærer.  Bestyrelsen udarbejder et budgetforslag, som forelægges for afdelingsmødet, og bestyrelsen godkender afdelingens årsregnskab.

Under menupunktet afdelinger kan du se, hvem der sidder i afdelingsbestyrelsen i den enkelte afdeling.

Sådan bliver du medlem af en afdelingsbestyrelse

Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på det årlige afdelingsmøde. På mødet kan alle boligafdelingens myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.