Toggle Mobile Menu

Historiske billeder

fra Herlev Boligselskabs barndom

Foto: Herlev Lokalarkiv samt private fotos

Rejsegilde i Herlev Boligselskabs første afdeling Kilometergården, 1945

Kilometergården i slutningen af 1940-erne. bagest grusgraven, hvor nu Elverparken ligger.

 

Herlev Ringvej omkring 1950. Forrest Herlev Ringgård,bagved Kilometergården og Kirkehøj Etagehuse.

Bagest arealet, hvor nu Kirkehøj Kædehuse ligger.

 

Kirkehøj Etagehuse

Kirkehøj Etagehuse omkring 1952


Herlev Ringgaard

Herlev Ringgaard omkring 1952


Banevænget

Banevænget omkring 1952


Kilometergården

Kilometergaarden set fra Ringvejen, ca. 1955

 

 

Elverhøjen Skole og omegn, 1954.

Forrest Kilometergården, herefter Kirkehøj Etagehuse. I centrum den nybyggede Elverhøjen Skole, og bagved denne Kirkehøj Kædehuse.

 

Kirkehøj Kædehuse

Kirkehøj Kædehuse, ca. 1954


Kirkehøj Etagehuse

Købmandsbutik, Kirkehøj Etagehuse, ca. 1960


Kagsgården

Kagsgården, ca. 1970