Beboerdemokratiet

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Som beboer har du mulighed for at få stor indflydelse på de fleste beslutninger om din boligafdeling.
 

Skematisk illustration af beboerdemokratiet i Herlev Boligselskab

 Herlev Boligselskabs øverste myndighed er repræsentantskabet på 49 medlemmer. Organisationsbestyrelsen er boligselskabets overordnede ledelse, som har ansvaret for driften af selskabet. Vi har antaget administrationsselskabet KAB til at stå for administrationen, og det er ejendomsfunktionærerne på ejendomskontorerne, der står for den daglige drift.

I den enkelte afdeling er afdelingsmødet den øverste myndighed, mens afdelingsbestyrelsen forbereder afdelingsmødets beslutninger og sikrer deres gennemførelse.