Boligselskabets ledelse

 Herlev Boligselskabs øverste ledelse er repræsentantskabet på 49 beboervalgte medlemmer. Den daglige ledelse varetages af  bestyrelsen, som  består af 9 medlemmer inklusive formanden.

Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer blandt boligselskabets lejere, og Herlev Kommune udpeger to medlemmer. Desuden deltager en repræsentant for de ansatte i bestyrelsens arbejde som observatør.

Læs Herlev Boligselskabs målsætningsprogram for 2017-21

Læs den seneste årsberetning fra Herlev Boligselskab

Læs mere om beboerdemokratiet

Se Herlev Boligselskabs vedtægter

Herlev Boligselskabs bestyrelse 2018