Boligselskabets ledelse

 Herlev Boligselskabs øverste ledelse er repræsentantskabet som består af  49 beboervalgte medlemmer+ de 11 medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Den daglige ledelse varetages af  bestyrelsen, som  består af 11 medlemmer inklusive formanden.

Repræsentantskabet vælger 9 medlemmer af bestyrelsen blandt boligselskabets lejere, Herlev Kommune udpeger et medlem og de ansatte et medlem.

Læs Herlev Boligselskabs vision

Læs den seneste årsberetning fra Herlev Boligselskab

Læs mere om beboerdemokratiet

Se Herlev Boligselskabs vedtægter

Herlev Boligselskabs bestyrelse 2023