Boligselskabets ledelse

 Herlev Boligselskabs øverste ledelse er repræsentantskabet som består af  49 beboervalgte medlemmer+ de 11 medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Den daglige ledelse varetages af  bestyrelsen, som  består af 11 medlemmer inklusive formanden.

Repræsentantskabet vælger 9 medlemmer af bestyrelsen blandt boligselskabets lejere, Herlev Kommune udpeger et medlem og de ansatte et medlem.

Læs Herlev Boligselskabs målsætningsprogram for 2017-21

Læs den seneste årsberetning fra Herlev Boligselskab

Læs mere om beboerdemokratiet

Se Herlev Boligselskabs vedtægter

Herlev Boligselskabs bestyrelse 2023