Toggle Mobile Menu

Henlæggelsespolitik for Herlev Boligselskab

Organisationsbestyrelsen har i 2024 vedtaget en henlæggelsespolitik for boligselskabet.

Formålet med henlæggelsespolitikken er at leve op til boligselskabets vision om at kunne tilbyde tidssvarende, velvedligeholdte og æstetisk attraktive boliger.
Dette fordrer, at der til enhver tid er midler til rådighed, som kan sikre de nødvendige renoveringer – samtidig med, at vi kan tilbyde betalbare boliger til beboerne.


Henlæggelsespolitikken kan være en retningspil for afdelingsbestyrelserne, når de skal udarbejde forslag til budget for afdelingen.
Politikken sikrer, at de lovgivningsmæssige rammer overholdes (Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om drift af almene boliger).
Derved opnår vi en fælles bedste praksis for vedligeholdelse.

Læs mere om henlæggelsespolitikken