Hvordan får jeg en bolig i Herlev Boligselskab?

Som hovedregel kan du få en bolig ved at blive skrevet op til den. Der er imidlertid flere forskellige slags ventelister:

·         Den interne venteliste i afdelingen kan man kun blive skrevet på, hvis man i forvejen bor i afdelingen.

·         Den interne venteliste i boligselskabet er kun for beboere, der i forvejen har en bolig i én af afdelingerne i Herlev Boligselskab. Der er en karenstid på to år, dvs at først, når man har boet i en af  Herlev Boligselskabs afdelinger i to år, kan man komme i betragtning til en anden lejlighed i boligselskabet. Ancienniteten fra den almindelige venteliste kan ikke overføres til den interne venteliste.

·         Bolignøglen er en fælles venteliste for en række boligorganisationer, som er med i KAB-fællesskabet. Du kan læse mere om Bolignøglen her

Siden 1. juli 2019 har lovgivningen bestemt, at hver anden ledige bolig skal tilbydes til boligsøgende fra den eksterne venteliste.

For alle ventelisterne gælder det, at en ledig bolig først bliver tilbudt til den, der har stået skrevet op på den pågældende venteliste i længst tid. Det har altså ingen betydning, hvor længe man har boet i afdelingen eller boligselskabet.

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvordan ledige boliger fordeles mellem de forskellige ventelister. Det kan du læse mere om under den enkelte boligafdeling.

·         Kommunal anvisningsret

Herlev Kommune har ret til at anvise en vis procent af boligerne i den enkelte boligafdeling. Hvor stor andelen er fremgår af aftale mellem Herlev Boligselskab og Herlev Kommune.

Under menupunktet afdelinger kan du se, hvordan udlejningsreglerne for den enkelte afdeling ser ud.

·         Bytteret

Lov om leje af almene boliger giver en lejer ret til at bytte bolig med en anden lejer - både i private og almennyttige boliger. Der er ikke bytteret til andels- eller ejerboliger. I Herlev Boligselskab skal man have boet i sin bolig i to år, før man har ret til at bytte, og der må ikke være mere end én beboer pr. beboelsesrum.

Læs nærmere om, hvilke love og bestemmelser vedrørende ventelister, bytteret og fremleje, der er gældende i Herlev Boligselskab.


Gå til opskrivningen på KAB's hjemmeside

Søg bolig gennem Herlev Kommunes boliganvisning