Tubberupvænge II

Bebyggelsen består af rækkehuse, ungdomsboliger med et fælles opholdsrum og bofællesskab, hvor 4 boliger deles om et fælles opholdsrum.
Hvert hus/bofællesskab har udestuer og eget haveareal. Tubberupvænge II er opført i 1990 og består af 92 boliger.

Tub2 er en lidt speciel størrelse, for selv om vi er en del af Herlev Boligselskab, skiller vi os lidt ud i forhold til de andre lejemål. Vi er nemlig ikke kun en lejebolig, men også et stort bofællesskab, som både indeholder mindre bofællesskaber/opgangsfællesskaber og rækkehuse.
Derfor fungerer vores venteliste lidt anderledes end først til mølle, og de beboere, der allerede bor i opgangsfællesskaberne, beslutter hvilken ny nabo, der skal flytte ind hos dem ved at invitere ja-sigere fra ventelisten til åbent hus, kaffe eller andet.

Det at bo i et bofællesskab giver utroligt meget socialt fællesskab, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs, hvor vi kan. Der er et helt særligt liv mellem husene, hvor man engagerer sig i hinandens liv. Vi holder forskellige arrangementer, som fastelavn, fællesspisning, snobrød og så har vi to fælles arbejdsdage om året, hvor vi selv er med til at skabe rammerne for vores udearealer. Vi er meget glade for vores sociale liv mellem gårdene, men vi vil også gerne have vores private sfære, og i Tub2 er der mulighed for både at puste og at have mel i munden.

Her er faktisk ret dejligt, hvis vi selv skal sige det :-)

Læs meget mere om afdelingen på dens egen hjemmeside.

Læs om ejendomskontoret

Afdelingsmødet har godkendt en række styringsdokumenter, som vedrører afdelingens drift.

Her kan du læse nærmere om disse .

Regler for ændringer i boligen giver en generel beskrivelse af, hvad der må ændres i boligen.

Katalog over råderet inde i boligen beskriver, hvilke ændringer, en beboer må foretage inde i sin bolig.

Katalog over råderet uden for boligen beskriver, hvilke ændringer en beboer må foretage uden for sin bolig

Katalog over installationsretten giver ret til at foretage installationer og forbedringer i boligen. Forskellen på Råderet og Installationsret er, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig, hvis man har brugt Installationsretten. Hvis man har brugt Råderet, skal installationen blive i boligen ved fraflytning. Under Installationsretten kan der også kræves retablering ved fraflytning.

I husordenen beskriver reglerne for omgang mellem beboerne i afdelingen.

Endelig beskriver vedligeholdelsesreglementet reglerne for, hvordan lejligheden skal vedligeholdes.

Regnskab og budget:

Se afdelingens regnskab for regnskabsåret 2019-20

Se regnskab for afdelingen for regnskabsåret 2018-19

Se regnskab for afdelingen for regnskabsåret 2017-18

Se budget for 2020-21

Se budget for 2019-20

 Husdyr: 2 husdyr er tilladt. Læs mere om husdyr.