Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

 Udlejningsregler i Tubberupvænge I

27 boliger

 

Ledige boliger anvises i prioriteret rækkefølge til ansøgere på følgende ventelister

1. Interne ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til  personer på oprykningsventelisten i afdelingen. Der er ingen karenstid for beboere i samme bofællesskab.

  • Hvis ingen her er interesseret, tilbydes boligen til folk på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab.

2. Kommunal anvisningsret

  •  I 2018 og 2019 har Herlev Kommune anvisningsret til 25 % af de boliger, der ikke er anvist via de interne ventelister.

3. Andre ventelister 

  • Hvis ingen er interesserede tilbydes 75 % af de ledige boliger til  folk  på oprykningsventelisten i de boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og 25 % af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste.

 

For alle boligsøgende gælder særlige regler som følge af Tubberupvænge Is karakter af bofællesskab: De øvrige beboere i bofællesskabet vælger efter interviews med interesserede ansøgere, hvem der får tildelt boligen..

Følgende kriterier lægges til grund for godkendelsen:

Boligsøgende skal ønske at bo i fællesskab, og personen/familien skal passe ind i fællesskabet
Personen/familien skal udvise en adfærd, der gør det muligt også for andre beboere at have glæde af fællesskabet
Personen/familien skal være indstillet på, at der kræves en arbejdsindsats
Personen/familien skal gøre sig klart , hvad det betyder at bo i bofællesskab.
Ved fællesskabets godkendelse af nye beboere må der ikke diskrimineres. Anvisning sker efter særlig udlejningsprocedure for Tubberupvænge I.  

 

 Læs mere  om, hvordan ventelisterne fungerer

Se detaljer om afdelingen og eventuelle ledige boliger