Ældre regnskaber og budgetter:

Se afdelingens regnskab for regnskabsåret 2020-21

Se afdelingens regnskab for regnskabsåret 2019-20

Se budget for 2020-21

Se budget for 2019-20