Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen 2019

Kjeld Hansen, formand  kontakt       

Medlemmer: Lise Eliasson, Leif Andersen, Lars Riis Holck, Thomas Bech Jørgensen

Suppleanter: Jannick Sebastian Rønnebæk, Michael Barrett Boesen