Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Kirkehøj Etagehuse i 2020-21:

 

Formand:

Kurt Gjerstof
Tornerosevej 105 1.th.
20 61 39 69
Kontakt

Næstformand:
Ulla Løvhøj
Tornerosevej 109, st.th.

Sekretær:

John Studsgaard Nielsen, Tornerosevej 75

 

Fredy Bjørn Pedersen, Tornerosevej 101

Søren B. Jensen,

Tornerosevej 107

 

Se referater fra  møder i afdelingsbestyrelsen:          

Referater fra 2015

Referater fra 2016                             

Referater fra 2017

Se mere på afdelingens egen hjemmeside