Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Kilometergården i 2020:

Formand : Peter Vigand, kontakt

Jesper Møller, Lone Yvonne Westergaard, Belinda Scekic, Bente Hansen

Suppleanter: Bettina Tek Hansen, Hanne Kristensen