Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

 

Udlejningsregler i Kagsgårdens boliger

275 boliger

 

Boligministeriet har bestemt, at hver anden ledige bolig i alle boligafdelinger skal udlejes gennem den eksterne venteliste.

Herefter anvises ledige boliger i prioriteret rækkefølge til ansøgere på følgende ventelister:

1. Interne ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til  personer på oprykningsventelisten i afdelingen.

  • Hvis ingen her er interesseret, tilbydes boligen til folk på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab.

2. Kommunal anvisningsret

  • Herlev Kommune har anvisningsret til 100 % af de ledige boliger, der ikke bliver udlejet gennem de interne ventelister.

Herlev Kommune anviser til ledige boliger efter følgende kriterier:

  1. Familier der tilflytter Herlev, og på grund af arbejdsskifte skal have bolig
  2. Familier der sælger deres parcelhus i Herlev
  3. Børn som flytter hjemmefra deres forældre i Herlev
  4. Ældre der af helbredsmæssige årsager må fraflytte deres nuværende bolig
  5. Enlige/par, som fraflytter bolig på 100-150 m2 skal have mulighed for at få en 4-5 rums bolig.

3. Øvrige ventelister 

  • Hvis ingen er interesseret, tilbydes hver anden ledig bolig  til personer på oprykningsventelisten i øvrige boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og hver anden af de ledige boliger går direkte til opnoterede på den almindelige venteliste.

Læs mere om afdelingen samt eventuelt ledige boliger

 Læs mere  om, hvordan ventelisterne fungerer