Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Kagsgården i 2021:

Formand :   Erik  B Nielsen, Stationsalleen 32, kontakt

Bestyrelsesmedlemmer
Frank Lind
Flemming A. Nielsen
Thomas Darholt
Lene Bostrup-Sørensen Øelund

Suppleant

Kirsten Jensen

Jerry Olsen