Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Kagsgården i 2019:

Formand :   Erik  B Nielsen, Stationsalleen 32, kontakt

Næstformand/sekretær:    Flemming Nielsen, Stationsalleen 30

Kasserer:   Frank Lind, Stationsalleen 36

medlem:   Thomas Darholdt, Stationsalleen 36

medlem:   Lene Bostrup-Sørensen Øelund, Toggangen 33.