Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

 

Udlejningsregler i Herlev Ringgård

42 boliger

 

 

Boligministeriet har bestemt, at hver anden ledige bolig i alle boligafdelinger skal udlejes gennem den eksterne venteliste.

Herefter anvises ledige boliger i prioriteret rækkefølge til ansøgere på følgende ventelister:

1. Interne ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til  personer på oprykningsventelisten i afdelingen.

  • Hvis ingen her er interesseret, tilbydes boligen til folk på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab.

2. Kommunal anvisningsret

  • Herlev Kommune har anvisningsret til 50 % af de ledige boliger, der ikke bliver udlejet gennem de interne ventelister.

3. Øvrige ventelister 

  • Hvis ingen er interesseret, tilbydes hver anden ledig bolig  til personer på oprykningsventelisten i øvrige boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og hver anden af de ledige boliger går direkte til opnoterede på den almindelige venteliste.

Læs mere om afdelingen og eventuelt ledige boliger

 Læs mere  om, hvordan ventelisterne fungerer