Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

 Udlejningsregler i Enebærstien

36 familieboliger

Kommunal anvisningsret

Herlev Kommune har anvisningsret til 25 % af de ledige boliger

Når kommunen anviser boliger i Enebærstien går 2/3 af boligerne til børnefamilier i beskæftigelse, 1/6 til boligsøgende i beskæftigelse uden børn, og 1/6 til boligsøgende med erfaring fra vedligeholdelse - herunder seniorer over 55 år. Alle boligsøgende skal være villige til at påtage sig vedligeholdelsesopgaver.

Ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til opnoterede på oprykningsventelisten i afdelingen.

  • Såfremt ingen her er interesserede, tilbydes hver fjerde ledige bolig  opnoterede på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab og opnoterede på oprykningsventelisten i øvrige boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og tre ud af fire af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste.

 Alle boligsøgende skal opfylde de kriterier, der er angivet under den kommunale anvisningsret.

 Se mere om de særlige krav til boligsøgende i Enebærstien

Læs mere om afdelingen og se eventuelle ledige boliger

 Læs mere  om, hvordan ventelisterne fungerer