Toggle Mobile Menu

Repræsentantskabet

 Repræsentantskabet er Herlev Boligselskabs øverste myndighed. Det består af 49 repræsentanter, som er valgt blandt beboerne i boligselskabets afdelinger, samt medlemmerne af oprganisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet træffer alle overordnede beslutninger i boligorganisationen, som fx organisationens byggepolitik, igangsætning af nyt byggeri, væsentlige forandringer af boligselskabets ejendomme og ændring af vedtægterne.

Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang pr. år. Her vælger repræsentantskabet organisationsbestyrelsens medlemmer, og godkender bestyrelsens årsberetning og årsregnskabet for boligselskabet.

Møder i repræsentantskabet

Referater fra møderne i Herlev Boligselskabs repræsentantskab

Ordinært repræsentantskabsmøde 1. december 2021

Ordinært repræsentantskabsmøde 2. december 2020

Ordinært repræsentantskabsmøde 4. december 2019

Ordinært repræsentantskabsmøde 4. december 2018

Ordinært repræsentantskabsmøde 15. november 2017

Ordinært repræsentantskabsmøde 16. november 2016

 

Planlagte repræsentantskabsmøder

Torsdag d. 1. december 2022