Toggle Mobile Menu

Repræsentantskabet

 Repræsentantskabet er Herlev Boligselskabs øverste myndighed. Det består af 49 repræsentanter, som er valgt blandt beboerne i boligselskabets afdelinger, samt medlemmerne af oprganisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet træffer alle overordnede beslutninger i boligorganisationen, som fx organisationens byggepolitik, igangsætning af nyt byggeri, væsentlige forandringer af boligselskabets ejendomme og ændring af vedtægterne.

Der holdes ordinært repræsentantskabsmøde én gang pr. år. Her vælger repræsentantskabet organisationsbestyrelsens medlemmer, og godkender bestyrelsens årsberetning og årsregnskabet for boligselskabet.

Møder i repræsentantskabet

Referater fra møderne i Herlev Boligselskabs repræsentantskab

Ordinært repræsentantskabsmøde d. 6. december 2023

Ordinært repræsentantskabsmøde d. 29. november 2022

Læs referater fra tidligere års repræsentantskabsmøder

 

 

 

Planlagte repræsentantskabsmøder

4. december 2024