Toggle Mobile Menu

Visionen for det nye Nørrevang

61 moderne, bæredygtige boliger i grønne omgivelser, tæt på Herlev Bymidte


Boligerne sættes sammen til at danne rækkehuslænger og supervillaer, som ligger forskudt på grundens grønne landskab.
Begge bygningstyper har en karakteristisk tagudformning der skaber sammenhæng på grunden og med det omkringliggende kvarter. Bebyggelsesstrukturen fletter bygning og landskab sammen til en samlet og harmonisk oplevelse. En del af supervillaernes tage forsynes med en belægning af levende, grønne planter, som opsuger regnvand og medvirker til det grønne indtryk af bebyggelsen.De 3 rækkehuslænger består af 5 til 6 rækkehuse i et plan. En niche ved indgangen samt depotrum skaber karakter af et hyggeligt gårdrum mod indgangssiden. Bolig og skur giver dermed oplevelsen af en rækkehuslænge med mange nicher og en oplevelsesrig facade med et karakteristisk tag.
Hvert rækkehus har både en for- og baghave og dermed adgang til solrigt uderum hele dagen. Der er mulighed for at dække dele af nichen ind som udestue og således selv have indflydelse på boligens udformning og indre rumligheder.

Rækkehusene består af 5 forskellige boligtyper fra 83 til 115m² med mindre tilpasning i gavlboligerne. Køkkenet er orienteret ud mod baghave og adgangssti, opholdsrummet mod haveside.


I supervillaerne findes boliger, der varierer i størrelsen fra 112 til 115 m² og fra et til to plan. Det store saddeltag folder op og ned og skaber to forskellige gavle. Huset fremstår dermed som et fritstående gårdhus og ikke som traditionelle rækkehuse.

Det har været vigtigt for Herlev Boligselskab at sikre et godt og bæredygtigt byggeri. I planlægningen og arkitekturen har bæredygtighed været et fokusområde, og boligerne lever derfor op til moderne energistandarder efter energiramme 2020. Det betyder, at boligerne har et meget lavt energiforbrug. Varmeudgiften til boligerne er således reduceret til et
minimum.
Bygningerne er produceret som præfabrikerede moduler, hvor hovedkonstruktionen i bygningen er fyrretræ fra svenske skove. Store dele af bygningsmaterialerne er således CO2 neutral.

Der er fælleshus i bebyggelsens nordlige ende mod Ametystvej. Fælleshuset er på 115 m² med køkkenfaciliteter, handicap-venligt toilet og stort rummeligt lokale.

Se grundplaner for de forskellige boligtyper

Boligerne er konstrueret af isolerede træelementer med en klimaskærm i en vedligeholdesfri ophængt tegl i 2 nuancer . Lyse felter i træ ved indgangspartier på 2 etages boliger og mørkmalet træ ved indgange til boliger i en etage .

Tilbage til Nørrevangs forside