Toggle Mobile Menu

Det gamle Nørrevang

Det gamle Nørrevang bestod af 34 enkelthuse, som var opført i 1955.

Husene var oprindelig tænkt som et midlertidigt byggeri, men de kom til at stå i 60 år.

I løbet af 00-erne var der dog stigende problemer i byggeriet. Husene var bygget på et lag slagger, der efterhånden som årene gik, kom til at fungere som en svamp, der sugede fugt ind i væggene. De heraf følgende skimmelproblemer viste sig så dyre at løse, at Landsbyggefonden i 2014 gav afslag på at yde støtte til en renovering.

Husene var sundhedsfarlige, og der var derfor ikke andet at gøre end at rive husene ned.

Det skete i efteråret 2015, efter at beboerne var blevet genhuset.

Retur til Nørrevangs forside