Toggle Mobile Menu

Råderet og regnskab

Afdelingsmødet har godkendt en række styringsdokumenter, som vedrører afdelingens drift.

Her kan du læse nærmere om disse .

Vejledning om råderet giver en generel beskrivelse af, hvad der må ændres i boligen.

Haveregulativet beskriver, hvilke ændringer en beboer må foretage uden for sin bolig

I husordenen beskriver reglerne for omgang mellem beboerne i afdelingen.

Endelig beskriver vedligeholdelsesreglementet reglerne for, hvordan lejligheden skal vedligeholdes.

Regnskab og budget:

Se regnskab for 2022-23

Se regnskab for afdelingen for regnskabsåret 2021-22

Se budget for 2024-25

Se budget for 2023-24

Se budget for 2022-23

Se ældre budgetter og regnskaber

Husdyr: Der må holdes to husdyr. Se nærmere om husdyr her.

Edison park