Toggle Mobile Menu

Råderet og regnskab

Afdelingsmødet har godkendt en række styringsdokumenter, som vedrører afdelingens drift.

Her kan du læse nærmere om disse .

Vejledning om råderet giver en generel beskrivelse af, hvad der må ændres i boligen.

Haveregulativet beskriver, hvilke ændringer en beboer må foretage uden for sin bolig

I husordenen beskriver reglerne for omgang mellem beboerne i afdelingen.

Endelig beskriver vedligeholdelsesreglementet reglerne for, hvordan lejligheden skal vedligeholdes.

Regnskab og budget:

Se regnskab for afdelingen for regnskabsåret 2019-20

Se regnskab for afdelingen for regnskabsåret 2018-19

Se regnskab for afdelingen for regnskabsåret 2017-18

Se budget for 2020-21

Se budget for 2019-20

Husdyr: Der må holdes to husdyr. Se nærmere om husdyr her.

Edison park