Toggle Mobile Menu

Råderet og regnskab

Afdelingsmødet har godkendt en række styringsdokumenter, som vedrører afdelingens drift.

Her kan du læse nærmere om disse.

Regler for ændringer i boligen giver en generel beskrivelse af, hvad der må ændres i boligen.

Katalog over råderet inde i boligen beskriver, hvilke ændringer, en beboer må foretage inde i sin bolig.

Katalog over råderet uden for boligen beskriver, hvilke ændringer en beboer må foretage uden for sin bolig

Katalog over installationsretten giver ret til at foretage installationer og forbedringer i boligen. Forskellen på Råderet og Installationsret er, at man ved fraflytning skal tage installationen med sig, hvis man har brugt Installationsretten. Hvis man har brugt Råderet, skal installationen blive i boligen ved fraflytning. Under Installationsretten kan der også kræves retablering ved fraflytning.

I husordenen beskriver reglerne for omgang mellem beboerne i afdelingen.

Endelig beskriver vedligeholdelsesreglementet reglerne for, hvordan lejligheden skal vedligeholdes.

Regnskab og budget:

Se regnskab for 2022-23

Se afdelingens regnskab for regnskabsåret 2021-22

Se budget for 2024-25

Se budget for 2023-24

Se budget for 2022-23

Se ældre regnskaber og budgetter

 

Husdyr: To husdyr tilladt. Se mere om husdyr.

Edison park