Toggle Mobile Menu

Kalender

Kalenderen viser hele årets arrangementer i Herlev Boligselskab. Du kan læse mere om de enkelte begivenheder ved at klikke på dem i kalendervisningen. Kalenderen opdateres i løbende med aktiviteter og arrangementer.

Afdelingsmøde i Enebærstien

Startdato: 9. januar 2018 kl. 19:00
Slutdato: 9. januar 2018 kl. 21:00
Sted:

Afdelingsmødet er afdelingens højeste myndighed. Det er bl.a. afdelingsmødet, der træffer beslutning om afdelingens økonomi.
Der holdes hvert år  ordinært afdelingsmøde. På dette møde godkendes budgettet for det kommende regnskabsår, og der vælges medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Herudover afholdes der ekstraordinære afdelingsmøder, hvis afdelingsbestyrelsen finder, der er behov for at drøfte og træffe beslutning om andre forhold.
Alle beboere kan stille forslag til afdelingsmøderne. Adgang til afdelingsmødet har beboere og disses myndige, hjemmeboende børn. Hver husstand har 2 stemmer, uanset antallet af fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Læs mere om budgetmødet her