Organisationsbestyrelsen

 De 7 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet hvert år i november for en toårig periode, mens kommunalbestyrelsen udpeger sine medlemmer for 4 år ad gangen.

De beboervalgte medlemmer udpeges af repræsentantskabet efter indstilling fra de enkelte boligafdelinger.

Organisationsbestyrelsen 2016-17

 

Formand Erik B. Nielsen,

Kagsgården, kontakt

Næstformand Kirsten Persson,

Tubberupvænge I, kontakt

 

Bo Zabel, Herlev Kommune, kontakt

 Kjeld Hansen, Herlev Kommune, kontakt

 

 

Bent Andrup, Banevænget, kontakt

Orla Andersen, Herlev Ringgård, kontakt

  

 

Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse, kontakt

Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse, kontakt

   

 Ole Bech, Cederbo, kontakt

 Carsten Andersen, observatør