Toggle Mobile Menu

Hvad må jeg lave om i min bolig?

Reglerne for, hvad du må ændre og tilbygge i din bolig findes i råderetskataloget. Det  indeholder regler for, hvad du må ændre  inde i og uden for boligen.
De generelle regler for råderetten er reguleret i Almenlejeloven, men de specifikke bestemmelser for din boligafdeling er udformet af beboermødet, hvor alle beboere har adgang.

Hvis du ønsker tilføjelser eller ændringer i råderetskataloget, kan du stille forslag herom til det årlige beboermøde, som så vil stemme om dit forslag.

Du finder råderetskataloget for din afdeling under menupunktet afdelinger.