Toggle Mobile Menu

Hvem bestemmer min husleje?


I en almen boligafdeling betales alle afdelingens udgifter af lejerne via huslejen. Lidt forenklet kan man derfor sige, at din husleje afhænger af, hvor meget det koster at drive din boligafdeling.
Det er afdelingsmødet, der vedtager det årlige budget, og du har således gennem din deltagelse i afdelingsmødet indflydelse på, hvor høj din husleje bliver i det kommende år.
Men det er ikke alle udgiftsposter, afdelingsmødet kan påvirke. Nogle udgiftsposter ligger fast. Det gælder fx afdrag på de lån, der oprindelig finansierede boligafdelingens opførelse, offentlige udgifter som fx ejendomsskat, renovation og bidrag til Landsbyggefonden.

Udgifterne til vedligeholdelse og til renholdelse(dvs drift af ejendomskontoret) har beboerne derimod selv indflydelse på. Hvis man ønsker et højt serviceniveau, ja, så betyder det, at huslejen bliver højere - og omvendt.
Hvis du gerne vil have indflydelse på, hvor høj din husleje er , så husk at deltage i næste afdelingsmøde - og brug gerne lidt tid inden mødet på at sætte dig ind i afdelingsbestyrelsens budgetforslag.
Se her, hvornår din afdeling afholder afdelingsmøde.
Se budgettet for din afdeling her.