Toggle Mobile Menu

Må jeg holde husdyr i min bolig?

Det er beboerne, der på afdelingsmødet træffer beslutning, om der må holdes husdyr eller ej.

Det fremgår af afdelingens husorden, hvor mange og hvilke dyr, man må holde. Det er dog altid tilladt at holde mindre dyr som fx hamstere, akvariefisk eller stuefugle uden en husdyrstilladelse.

Hvis afdelingens husorden bestemmer, at der må holdes husdyr, skal man, før man anskaffer dyret, indsende en ansøgning til KAB om tilladelse til at holde husdyr.

Under den enkelte afdeling er det angivet, om der må holdes husdyr eller ej.