Toggle Mobile Menu

Fremleje

Almenlejeloven giver dig mulighed for at fremleje din bolig helt eller delvist.

Man har som beboer ret til at fremleje op til halvdelen af boligens beboelsesrum. Det er en betingelse, at det samlede antal beboere i boligen ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Man må ikke kræve en højere leje af fremlejeren end det, man selv betaler.

Under særlige omstændigheder kan man fremleje hele sin bolig i op til to år. Det gælder ved langvarig hospitalsindlæggelse, fængselsophold, studieophold, midlertidig udstationering eller lignende. Hvis du ønsker at fremleje din bolig skal du henvende dig til KAB.