Toggle Mobile Menu

Kan jeg blive boende, selv om den, der har lejekontrakten dør, flytter på plejehjem, eller vi bliver skilt?

Når den beboer, hvis navn står på lejekontrakten, afgår ved døden, har beboerens ægtefælle ret til at fortsætte lejemålet. Hvis beboeren ikke var gift, har en anden person ret til at fortsætte lejemålet, hvis han eller hun havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst to år umiddelbart forud for dødsfaldet. Det gælder således for ugifte samlevende, men også for beboerens voksne, hjemmeboende børn. Boligorganisationen kan også tillade, at et hjemmeboende barn under 18 år kan fortsætte lejekontrakten.

Reglerne om fortsættelse af lejemålet ved dødsfald gælder også, hvis beboeren flytter på plejehjem, i ældrebolig eller i beskyttet bolig.

Hvis beboeren bliver skilt, kan parterne aftale, hvem af ægtefællerne, der fortsætter lejemålet - uanset hvis navn, der står på lejekontrakten. Kan parterne ikke blive enige, kan der tages stilling til spørgsmålet ved skilsmissebevilling eller dom. Det samme gælder, hvis to personer, der i mindst to år har haft fælles husstand, går fra hinanden.

Ved skilsmisse kan den af parterne, der ikke fortsætter i lejemålet, få et særligt fortrin på ventelisten i KAB. Læs nærmere herom på KABs hjemmeside