Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

Udlejningsregler i Tubberupvænge II
92 boliger

 

Ledige boliger anvises i prioriteret rækkefølge til ansøgere på følgende ventelister

1. Interne ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til  personer på oprykningsventelisten i afdelingen. Der er ingen karenstid for beboere i samme bofællesskab.

  • Hvis ingen her er interesseret, tilbydes boligen til folk på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab.

2. Kommunal anvisningsret

  • Herlev Kommune har indtil 31. december 2017 anvisningsret til 50 % af de boliger, der ikke er anvist via de interne ventelister. I 2018 og 2019 har Herlev Kommune anvisningsret til 25 % af disse boliger.

3. Andre ventelister 

  • Hvis ingen er interesserede tilbydes 75 % af de ledige boliger til  folk  på oprykningsventelisten i de boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og 25 % af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste.

For alle boligsøgende gælder særlige regler som følge af Tubberupvænge IIs karakter af bofællesskab: De øvrige beboere i bofællesskabet vælger efter interviews med interesserede ansøgere, hvem der får tildelt boligen..

Følgende kriterier lægges til grund for godkendelsen:

Boligsøgende skal ønske at bo i fællesskab, og personen/familien skal passe ind i fællesskabet
Personen/familien skal udvise en adfærd, der gør det muligt også for andre beboere at have glæde af fællesskabet
Personen/familien skal være indstillet på, at der kræves en arbejdsindsats
Personen/familien skal gøre sig klart , hvad det betyder at bo i bofællesskab.
Ved fællesskabets godkendelse af nye beboere må der ikke diskrimineres. Anvisning sker efter særlig udlejningsprocedure for Tubberupvænge II. 

 Læs mere  om, hvordan ventelisterne fungerer