Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Kirkehøj Etagehuse i 2017:

Formand:

Kurt Gjerstof
Tornerosevej 105 1.th.
20 61 39 69
Kontakt

Næstformand:
Ulla Løvhøj
Tornerosevej 109, st.th.

Anette K. Vener
Tornerosevej 81, st. th.

Charlotte Kröll
Tornerosevej 83, 1. th.

Anita Rasmussen
Tornerosevej 91, st.th.

Suppleant:
Lillian Andersen
Tornerosevej 95, st.th.

Se referater fra  møder i afdelingsbestyrelsen:          

Referater fra 2015

Referater fra 2016                             

Referater fra 2017