Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen i Kirkehøj Etagehuse i 2019:

Formand:

Kurt Gjerstof
Tornerosevej 105 1.th.
20 61 39 69
Kontakt

Næstformand:
Ulla Løvhøj
Tornerosevej 109, st.th.

Sekretær:

John Studsgaard Nielsen, Tornerosevej 75

Kasserer:

Anita Rasmussen, Tornerosevej 91

Søren B. Jensen,

Tornerosevej 107

Suppleanter:

Lis Thomsen, Freddy Bjørn Pedersen

Se referater fra  møder i afdelingsbestyrelsen:          

Referater fra 2015

Referater fra 2016                             

Referater fra 2017