Toggle Mobile Menu

Sådan foregår udlejning af ledige boliger

 Udlejningsregler i Edison Park

100 familieboliger

 

Ledige boliger anvises i prioriteret rækkefølge til ansøgere på følgende ventelister

1. Interne ventelister

  • En ledig bolig tilbydes først til  personer på oprykningsventelisten i afdelingen.

  • Hvis ingen her er interesseret, tilbydes boligen til folk på oprykningsventelisten i Herlev Boligselskab.

2. Kommunal anvisningsret

  • Herlev Kommune har indtil udgangen af 2017anvisningsret til 100 % af de ledige boliger, der ikke bliver udlejet gennem de interne ventelister. I 2018 og 2019 har Herlev Kommune anvisningsret til 50 % af de ledige boliger.  Udlejning sker efter særlige kriterier, som giver fortrinsret til unge familier, som endnu ikke har fået børn, midaldrende familier uden børn og ældre medborgere i Herlev Kommune

3. Øvrige ventelister

  • Såfremt ingen her er interesserede, tilbydes hver fjerde ledige bolig til personer, som er  opnoteret på oprykningsventelisten i boligselskaber, der er med i Bolignøglen, og tre ud af fire af de ledige boliger går til opnoterede på den almindelige venteliste.

Læs mere om afdelingen samt eventuelt ledige boliger

 Læs mere  om, hvordan ventelisterne fungerer